viernes. 22.10.2021 |
El tiempo
viernes. 22.10.2021
El tiempo

Escola de Iniciación ao Fútbol "José Luis López Iglesias"

Escola

Desde hai máis de 21 anos o Pabellón Ourense CF conta cunha Escola de Iniciación ao Fútbol na que a súa función social veu a ocupar unha franxa que o fútbol base non podía atender: a posibilidade para moitos nenos e nenas que querían iniciarse na práctica deste deporte, e tamén mellorar as súas capacidades. A Escola foi medrando progresivamente ata acadar unha media de 100 deportistas, moi preto do límite de capacidade das instalacións que nos facilita o Consello Municipal de Deportes. Dende a tempada 2011-2012 denomínase Escola de Iniciación "José Luis López Iglesias", que foi o fundador do Pabellón Ourense CF no ano 1972 e falecido no ano 2017.

OBXECTIVOS

1.- Educar mediante a acción física-recreativa de carácter deportivo. Preténdese que o neno se inicie na práctica do deporte, dende os seus coñecementos básicos, entendendoa como unha actividade de tempo libre, recreativa, formativa e educativa. A través da aprendizaxe do deporte que a eles máis lles gusta, pódese chegar a unha formación integral da sua personalidade individual, colectiva, humana, creativa en corpo e mente e ó encauzamento da sua formación deportiva, alonxada dos perigos que nesta sociedade se poden encontrar.

2.- Crear un estado de participación no deporte.

3.- Obxetivos específicos de carácter técnico relacionados coa mellora das capacidades coordinativas:

 • Capacidade de Orientación.

 • Capacidade de Combinación.

 • Capacidade de Diferenciación.

 • Capacidade de Equilibrio.

 • Capacidade de Reacción.

 • Capacidade de adaptación a diferentes situacións.

Aprendizaxe e desenvolvemento de:

a.- Diferentes formas de golpeo do balón con ambas pernas utilizando as seguintes superficies: empeine interior e exterior, empeine total, interior do pe e planta do pe.

b.- Golpeos coa testa: frontal e occipital.

c.- Recepción con toda a superficie corporal, ben sexa a través de amortiguamentos, controis orientados ou semi-orientados.

d.- Fintas e regates con ambas pernas.

e.- Conducción en línea recta, curva, con cambios de dirección, en cuadrado etc…

f.- Golpeos do balón estático e en movemento, con carreira previa e sen carreira previa.

g.- Exercicios de habilidade estática e dinámica.

4.- Mellorar os recursos psicomotrices e sociomotrices dos alumnos segundo as súas propias capacidades.

 • Educación polo movemento.

 • Habilidades motrices básicas: esquemas motrices, patróns motrices, coordinación en todas as súas manifestacións, etc…

 • Destrezas deportivas específicas.

5.- Ofrecer un soporte ó Pabellón Club de Fútbol para mellorar os niveis de xogo e organización de competicións.

REQUISITOS

O curso vai dirixido ós [email protected] nados nos anos 2015, 2016 e 2017.

FORMA DE INSCRICIÓN

O procedemento de inscrición é moi sinxelo, basta con seguir estes pasos:

 1. Consulta a circular coas instrucións para inscribir o voso [email protected]
 2. Cumprimenta o formulario de solicitude de inscrición.
 3. Cumprimenta o formulario de cesión de imaxes na web e redes sociais do club.
 4. Abona a cota de inscrición nas contías e nos prazos sinalados pola circular.
 5. Remite o formulario cumprimentado e o xustificante de abono  da cota á dirección de correo electrónico seguinte: [email protected]
 6. Recibiredes, antes do comezo da actividade, un correo electrónico confirmando a inscrición co grupo e horario que lle corresponde o voso [email protected]

ORGANIZACIÓN DA ACTIVIDADE

Por parte da Dirección deportiva da Escola de iniciación “José Luís López Iglesias”, formaranse grupos de traballo distribuídos por ano de nacemento, de luns a venres de 16:30 a 17:30 e de 17:30 a 18:30 e que serán comunicados a través da páxina web da entidade e de xeito individual a cada familia no correo de confirmación da inscrición.

Anuncio escuela 2021-2022